UX Chojrak

Kalkulator CSAT – oblicz Customer Satisfaction

W skali od 1 do 5 (lub 7), jak oceniasz swoje zadowolenie z naszej usługi?

0
Twój wynik CSAT

Jak obliczyć CSAT? Użyj kalkulatora Customer Satisfaction

Powyższy kalkulator służy do obliczania wartości CSAT (Customer satisfaction score).

Jeśli chcesz skorzystać z kalkulatora:

  • wybierz skalę (5 lub 7 stopniową),

  • podaj liczbę odpowiedzi dla każdej wartości na skali,

  • odczytaj wynik CSAT.

Po prawej stronie (lub na dole w wersji mobile) zobaczysz wynik CSAT obliczony wg wzoru. Wynik przedstawia wartość CSAT dla podanych odpowiedzi.

Więcej informacji o CSAT

Customer Satisfaction Score (CSAT) to metoda pomiaru zadowolenia klientów w oparciu o krótkie ankiety lub pytania postawione klientom po zakończeniu transakcji, obsługi klienta lub innej interakcji z firmą. CSAT jest często wyrażany jako procentowy wynik, reprezentujący odsetek klientów, którzy wyrazili zadowolenie w odpowiedzi na ankietę.

W celu uzyskania wyniku CSAT, klienci są zazwyczaj pytani o to, jak bardzo są zadowoleni z danej transakcji lub doświadczenia. Typowe pytania CSAT mogą brzmieć: „Na ile jesteś zadowolony/a z naszych usług?”, gdzie klienci wybierają odpowiedź z przedziału, na przykład od 1 do 5 lub od 1 do 10, gdzie wyższa wartość oznacza większe zadowolenie.

Mierzenie CSAT ma liczne korzyści:

Lepsze zrozumienie klientów: CSAT pozwala firmom poznać opinie klientów na temat swoich produktów, usług i ogólnego doświadczenia. Dzięki temu można lepiej dostosować ofertę do oczekiwań klientów.

Identyfikacja obszarów do poprawy: Gdy firma otrzymuje niski wynik CSAT, może to wskazywać na konkretne obszary, które wymagają poprawy. To cenne wskazówki do działań naprawczych.

Lojalność klientów: Klienci zadowoleni z produktów i obsługi są bardziej skłonni do powrotu do firmy i polecania jej innym. Wysoki wynik CSAT może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów.

Wzrost konkurencyjności: Firma, która konsekwentnie osiąga wysoki CSAT, może wykorzystać ten wynik jako element swojej strategii marketingowej, co może przyciągać nowych klientów.

Monitorowanie zmian w czasie: Regularne badania CSAT pozwalają na śledzenie zmian w poziomie zadowolenia klientów w miarę wprowadzania nowych strategii i działań.

Niewystarczająca reprezentatywność: Wyniki CSAT mogą być niepełne lub nieodpowiednie, jeśli ankiety są wypełniane tylko przez nielicznych klientów, którzy skrajnie różnią się od ogółu klientów.

Brak kontekstu: Wynik CSAT sam w sobie nie zawsze dostarcza pełnego kontekstu opinii klientów. Dlatego ważne jest, aby go uzupełnić o dodatkowe dane i analizy.

Odpowiednie pytania: Właściwe sformułowanie pytań jest kluczowe dla uzyskania konkretnych i wartościowych odpowiedzi od klientów.

Częstotliwość pomiarów: Zbyt częste przeprowadzanie ankiet CSAT może irytować klientów, dlatego ważne jest ustalenie odpowiedniej częstotliwości badania.