UX Chojrak

Badania UX

Tworzę i moderuję badania UX (User Experience). Pomagam na każdym etapie istnienia Twojego produktu: od koncepcji, przez prototyp, aż po istniejący projekt.

Co obejmuje badanie UX?

Przed każdym badaniem UX, tworzę z klientem plan badawczy, który składa się na ustalenie potrzeby badawczej, pozyskanie od klienta wszystkich niezbędnych informacji (grupa docelowa, przedmiot badania, deadline), wybranie narzędzi i stworzenie harmonogramu badania UX.

Cel i pytania badawcze

Decydujemy, jakie informacje chcemy uzyskać dzięki badaniu UX. Zadajemy pytania, na które szukamy odpowiedzi.

Określenie grupy docelowej

Ustalamy, jakimi cechami charakteryzują się respondenci oraz wielkość próby uczestników.

Dobór metody badawczej

Wybieramy metodę badawczą UX, która pozwoli nam zrealizować nasze cele.

Ustalenie harmonogramu

Ustalamy ramy czasowe poszczególnych etapów badania.

Realizacja badania

To czas, w którym realizujemy badanie UX zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Wnioski z badań

Dostarczam wnioski w ustalonej formie. Najczęściej jest to raport PDF lub prezentacja PowerPoint.

Dlaczego warto przeprowadzać badania UX?

Badania UX mogą dostarczyć Tobie bezcennej wiedzy na temat Twoich użytkowników. Możesz dowiedzieć się, w jaki sposób korzystają z Twojego produktu, co ich cechuje oraz jakimi motywacjami się kierują. 

Wiedza o klientach

Dowiesz się czegoś o użytkownikach korzystających z Twoich usług.

Użyteczny serwis

Ulepszysz serwis pod kątem użyteczności i dostarczania pozytywnych emocji.

Rozwój usługi

Rozwiniesz swoją usługę bazując na danych, a nie na własnych przeczuciach.

Metody badawcze UX

W zależności od celów badania UX i grupy docelowej, korzystam z poniższych metod badawczych:

Sortowanie kart

Badania terenowe

Wywiady i focusy

Ankiety

Warsztaty

Testy A/B

Badanie UX - FAQ

Są to badania poświęcone poznawaniu doświadczeń i postaw użytkownika w kontakcie z produktem (nie tylko cyfrowym). Można je podzielić na ilościowe i jakościowe. Możemy dzięki nim odkrywać przyczyny zjawisk, znajdywać inspirację, oceniać użyteczność interfejsów oraz optymalizować wdrożone rozwiązania.

Zdecydowanie tak. Audyt użyteczności wykluczy elementarne problemy związane z serwisem, dzięki czemu nie narazimy użytkowników na odkrywanie problemów, które rozwiążemy wcześniej. Jest to tym samym oszczędność czasu w trakcie procesu badawczego. Poczytaj więcej o audycie UX.

To zależy od badania. Czas poświęcony na badanie zależy od jego zakresu i metody badawczej.

Dobrze zaprojektowane badanie zawsze dostarczy wniosków. Jeżeli na podstawie badania nie wyciągnę żadnych wniosków, oznacza to, że je źle zaprojektowałem.