UX Chojrak

zaufanie - baner artykułu

Zaufanie w kontekście budowania i utrzymywania relacji biznesowych

Trochę o zaufaniu.
Spis treści

Ten wpis blogowy w całości poświęcam zagadnieniu zaufania w kontekście budowania i utrzymywania relacji biznesowych. Na początku warto zastanowić się czym tak naprawdę jest zaufanie.

Co to jest zaufanie?

Zaufanie wobec określonego podmiotu to przede wszystkim pewnego rodzaju wiedza czy też wiara w to, że podjęte przez niego działania będą zgodne z występującymi oczekiwaniami. W przypadku, gdy tego typu pewność nie występuje to opisywanemu zaufaniu towarzyszy również nadzieja. Jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie to dotyczy to głównie uczciwości danego podmiotu względem nas. Należy pamiętać, że nie zawsze musi to oznaczać uczciwości również wobec innych jednostek. Zaufanie stanowi jedną z najważniejszych więzi występujących między ludźmi nie tylko w rodzinie, ale i innych grupach społecznych. Szczególnego znaczenia nabiera zwłaszcza w sytuacjach o charakterze kryzysowym.

Warto w tym miejscu podkreślić, że różnego rodzaju organizacje zarówno powstają jak i funkcjonują w wyniku wymiany pomiędzy podmiotami. Skutkami tutaj mogą być nie tylko korzyści o wymiarze ekonomicznym, ale i społecznym. Wspomniana wymiana odbywa się w warunkach interakcji występujących pomiędzy określonymi organizacjami a także między ich członkami. Takie elementy jak wzajemność czy współzależność jednostek prowadzących ze sobą współpracę a także różnego rodzaju interakcje determinują budowanie długofalowych relacji biznesowych

Zaufanie w organizacjach

Należy zaznaczyć, że zarówno budowanie jak i następnie utrzymywanie relacji podmiotów z ich partnerami stanowi bardzo ważny element sukcesu w biznesie. Relacje, które występują pomiędzy przedsiębiorstwami czy też podmiotami i ich klientami określają następujące czynniki:

  • Zaangażowanie,
  • Normy,
  • Dystans,
  • Poziom adaptacji,
  • Wzajemne zaufanie.

To właśnie zaufanie przez wielu specjalistów jest określane jako jedno z kluczowych elementów relacji. Wskazują również na to, że jest to czynnik, który wpływa bardzo silnie na ich kształtowanie. Zwykle jednostkom współpracującym ze sobą bardzo zależy na tym, aby zdobyć zaufanie innego podmiotu w związku z czym podejmują różnego rodzaju działania, aby osiągnąć rezultaty relacyjne.

Budowanie zaufania w biznesie

Zaufanie w biznesie skutkuje tym, że współpracujące ze sobą podmioty bardziej angażują się w realizację swoich zadań a także w dążenie do celu. Co więcej rośnie ich motywacja jak również produktywność. Warto tutaj również wspomnieć o mniejszych kosztach związanych ze sprawdzaniem przedsiębiorstwa, z którym przyjdzie nam współpracować. Szczególnie gdy mają to być kontakty o charakterze długoterminowym.

Jednym z najważniejszych elementów, jeśli chodzi o budowanie zaufania jest dotrzymywanie słowa. Jest to bardzo ważny czynnik, który wiąże się z szacunkiem co do wzajemnego czasu jak również ze szczerością. Warto w tym przypadku również postawić na tak zwane pozytywne zaskoczenie. Można drugą stronę zaskoczyć takimi elementami jak: benefity, profesjonalizm, ponadprzeciętne umiejętności. Należy pamiętać, że w tym przypadku słowo klucz stanowi „pozytywnie”.

Kryzys zaufania

Faktem jest, że zdobycie zaufania stanowi zadanie zdecydowanie trudniejsze aniżeli jego utrata. Czasami wystarczy tylko jedna sytuacja lub chwila, gdy partner biznesowy odczuje zawód i może się okazać, że tak naprawdę nigdy nie uda nam się tego odbudować. W związku z tym raz zdobyte zaufanie warto z czasem pielęgnować. Możemy mieć pewność, że zaprocentuje to zarówno na gruncie towarzyskim jak również zwiększy zysk.

Według niektórych specjalistów zarówno z dziedziny ekonomii jak i socjologii, żyjemy w czasach, gdzie mamy do czynienia z kryzysem zaufania w obszarze biznesu. Jest to niewątpliwie negatywne zjawisko ze względu na to, że bez zaufania jest problem z komunikacją. Ten element wywiera bezpośredni wpływ natomiast na współpracę pomiędzy ludźmi. Posiada to bezpośredni wpływ na wzrost kosztów, wydłużenie czasu potrzebnego na realizację zamówienia natomiast rezultat końcowy może znacznie odbiegać od ideału.

Ogromne znaczenie tutaj ma świadomość, jeżeli chodzi o własną niewiedzę, która jest determinantem do poszukiwania na płaszczyznach dotychczas nieznanych. Wpływa to na konieczność pracy w zespołach jak również poszukiwanie właściwych ekspertów i opieranie się na ich wiedzy i umiejętnościach.

Typy zaufania w biznesie

W obszarze biznesu wyróżnia się dwa typy zaufania. Pierwsze z nich to jest to, którym my jesteśmy darzeni przez osoby trzecie. W tym przypadku niezbędna jest wiarygodność. Drugie natomiast to zaufanie, którym my sami obdarzamy innych ze świata biznesu. Konieczna jest tutaj umiejętność polegająca na dokonywaniu odpowiedniej oceny jednostek działających na rynku. Chodzi tutaj przede wszystkim o obdarzanie zaufaniem wyłącznie te podmioty, które są tego warte.

Należy zaznaczyć, że ogromne znaczenie w przypadku zdobywania zaufania w biznesie posiadają różnego rodzaju certyfikaty. Na podstawie badań, które przeprowadzone zostały przez MillwardBrown SMG/KRC okazało się, że dla aż 71% Polaków bierze pod uwagę certyfikat wystawione przez sprawdzoną i renomowaną instytucję. Tego typu elementy zarówno wzmacniają pozycję przedsiębiorstwa jak i wpływają na budowanie korzystnego wizerunku na rynku. Stanowi to potwierdzenie rzetelności a także wiarygodności danego podmiotu.

W wyniku powstania konieczności budowania zaufania doszło do powstania zbioru zarówno działań jak i metod wykorzystywanych do zarządzania zaufaniem. Zostały one zaprezentowane w poniższej tabeli.

Metody i działania wykorzystywane do zarządzania zaufaniem

Lp

Metody i działania

1

Samozaufanie jest krytycznym czynnikiem kreującym zaufanie.

2

Czekanie aż inni udowodnią swoją wiarygodność jest niewystarczające.

3

Zaufanie buduje się bardzo długo, a może być zniszczone w jednym momencie.

4

Nie budujesz zaufania, jeśli traktujesz je jako środek do celu.

5

Nie można zbudować zaufania bez respektowania wartości.

6

Zaufanie jest często niewidoczne.

7

Zaufanie wymaga zaangażowania.

8

Zaufanie polega zwykle na odwzajemnionych relacjach.

9

Zaufanie otwiera możliwości, które w innych przypadkach nie są możliwe.

10

Zaufanie jest zmienne w czasie.

11

Należy unikać substytutów zaufania.

12

Należy unikać, gdy władzy.

13

Należy budować kulturę wysokiego zaufania w organizacji.

14

Należy unikać ciągłego dławiania konfliktów.

15

Należy dbać o zgodność, unikać strategii oszustwa (zafałszowania, ukrycia, dwuznaczności) w procesach komunikacyjnych.

16

Należy redukować niepewność.

17

Należy pamiętać, zachowania obserwowalne stanowią „wierzchołek góry lodowej”.

18

Należy traktować ludzi uczciwie i równo – sprawiedliwie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Sokołowski, Przedsiębiorcy są uczciwi, „Newsweek” 2015, nr 14.

Podsumowując warto podkreślić, że wprowadzenie zasad wymienionych w powyższej tabeli zagwarantuje zdobycie zaufania, czyli element niezbędny w kontaktach biznesowych.

Kategorie