UX Chojrak

normy iso dla UX - baner artykułu

Normy ISO dla UX

Nuda. Tylko dla zapaleńców.
Spis treści

Współczesne technologie oraz coraz bardziej skomplikowane oczekiwania konsumentów sprawiają, że użytkownicy oczekują nie tylko funkcjonalnych, ale także przyjemnych i intuicyjnych interakcji z produktami i usługami. Dlatego też UX stał się jednym z kluczowych czynników sukcesu dla firm i organizacji na całym świecie.

Aby pomóc przedsiębiorstwom, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opracowała normy dotyczące UX.

Norma ISO 9241-10

ISO 9241-10 to pierwszy z ważnych standardów w serii ISO 9241. Skupia się na ogólnych zasadach dotyczących interakcji człowiek-komputer oraz ergonomii. Norma ta określa podstawowe wytyczne, które powinny być uwzględniane podczas projektowania interfejsów i systemów, aby zapewnić użytkownikom komfortowe doświadczenia.

W ISO 9241-10 znajdują się wytyczne dotyczące ergonomicznego projektowania interfejsów, w tym zrozumienia potrzeb użytkowników, dostosowania interfejsu do użytkowników o różnych umiejętnościach i preferencjach, a także zapewnienia odpowiedniego komfortu pracy przy urządzeniach. Dzięki tym zasadom organizacje mogą tworzyć interfejsy, które są bardziej przyjazne dla użytkowników.

Norma ISO 9241-11

Kolejnym ważnym standardem w serii ISO 9241 jest ISO 9241-11. Ten standard koncentruje się na wytycznych dotyczących oceny użyteczności produktów i usług. Oceniając użyteczność, organizacje mogą zrozumieć, jakie aspekty interfejsu lub produktu działają dobrze, a które wymagają poprawy.

ISO 9241-11 dostarcza wytyczne dotyczące planowania, przeprowadzania i analizy badań użyteczności. Pozwala organizacjom zbierać dane zwrotne od użytkowników, ocenić, czy interfejs spełnia ich potrzeby, i dostosować go odpowiednio. To kluczowy krok w doskonaleniu UX i zapewnieniu, że produkt lub usługa będzie przyciągać zadowolonych klientów.

Norma ISO 9241-110

ISO 9241-110 koncentruje się na wytycznych dotyczących projektowania interakcji naturalnych i dialogu z użytkownikiem. Chodzi tu o to, aby interakcje między użytkownikiem a interfejsem były intuicyjne, przyjazne i zbliżone do naturalnych zachowań.

Norma ta promuje zrozumienie potrzeb użytkowników oraz projektowanie interfejsów, które minimalizują błędy użytkownika i sprawiają, że korzystanie z produktu jest intuicyjne. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko nauczyć się obsługiwać nowy produkt lub usługę bez potrzeby przeglądania instrukcji czy szkoleń.

Norma ISO 9241-210

ISO 9241-210 skupia się na specyfikacjach projektowych i dostarcza wytyczne dotyczące projektowania interakcji użytkownika z systemem. Norma ta pomaga organizacjom w definiowaniu, jakie interakcje i funkcje powinny być dostępne w produkcie lub usłudze.

Dzięki ISO 9241-210 projektanci mogą precyzyjnie określić, jakie elementy interfejsu i funkcje powinny być dostępne, aby spełnić oczekiwania użytkowników. Jest to kluczowe w procesie projektowania, ponieważ pomaga uniknąć zbędnego bloatware’u i zapewnia, że produkt jest zoptymalizowany pod kątem potrzeb użytkowników.

Norma ISO 9241-220

Ostatnią z ważnych norm w serii ISO 9241 jest ISO 9241-220, która koncentruje się na specyfikacjach zadań użytkownika. Ta norma pomaga organizacjom w określeniu, jakie cele powinny być osiągnięte przez użytkowników w trakcie korzystania z produktu lub usługi.

Dzięki wytycznym ISO 9241-220 organizacje mogą jasno określić cele użytkownika, co pozwala projektantom lepiej dostosować interfejs, aby ułatwić użytkownikom osiągnięcie tych celów. To zwiększa efektywność użytkowników i poprawia ogólne doświadczenie.

UX ISO – podsumowanie

Normy ISO 9241 w dziedzinie UX to cenny zasób, który pomaga firmom projektować produkty i usługi bardziej przyjazne dla użytkowników. Dzięki tym standardom można stworzyć interfejsy, które są bardziej intuicyjne, dostosowane do potrzeb użytkowników oraz zapewniające wygodne doświadczenia. Wdrożenie tych norm przekłada się na zwiększenie satysfakcji klientów, konkurencyjność na rynku oraz pozytywny wpływ na reputację firmy.

Standardy ISO 9241 są kluczowym narzędziem dla organizacji, które dążą do doskonalenia swojego UX i zapewnienia satysfakcji klientów.

Kategorie