UX Chojrak

Kalkulator SUS – oblicz wynik System Usability Scale

Aby dodać ręcznie kolejny wiersz, wciśnij ENTER.

Możesz też wkleić wyniki bezpośrednio z Excela (ctrl+v / cmd+v).

Wynik SUS

Jak oblicza się SUS?

 1. Od każdego wyniku pytań nieparzystych (1,3,7,9) odejmij 1. 
 2. Każdy wynik pytań parzystych (2,4,6,8) odejmij od liczby 5.
 3. Dodaj wszystkie wyniki do siebie i pomnóż przez 2,5.
 4. Podziel wynik przez liczbę respondentów N.
 5. Otrzymasz liczbę od 0 do 100, która jest wynikiem SUS

Przykład: 5, 2, 3, 4, 1, 4, 5, 4, 4, 5, N=1

Suma nieparzyste = (5-1)+(3-1)+(1-1)+(5-1)+(4-1) = 13

Suma parzyste = (5-2)+(5-4)+(5-4)+(5-4)+(5-5) = 6

SUS = (13+6) * 2.5 / 1 = 47,5

Jak interpretować wynik SUS?

Im wyższa liczba, tym lepsza użyteczność. Wynik powyżej 68 jest interpretowany jako dobry.

Jak zbudowana jest skala System Usability Scale?

SUS składa się z 10 pytań:

 1. Będę często korzystać z systemu.
 2. System jest niepotrzebnie skomplikowany.
 3. System jest łatwy w użyciu.
 4. Będę potrzebować wparcia technicznego, aby korzystać z systemu.
 5. Różne funkcje systemu są łatwo dostępne.
 6. W systemie jest zbyt wiele niespójności.
 7. Większość osób będzie w stanie opanować system bardzo szybko.
 8. System jest kłopotliwy w użyciu.
 9. Czuję się bardzo pewnie korzystając z systemu.
 10. Trzeba było opanować wiele rzeczy przed rozpoczęciem pracy z systemem.

Więcej informacji o SUS

Skala użyteczności systemu (System Usability Scale – SUS) jest narzędziem oceny użyteczności interfejsu użytkownika lub systemu komputerowego. Została stworzona przez Johna Brooke’a w 1986 roku i jest szeroko stosowana w dziedzinie projektowania interfejsów, aby ocenić subiektywne odczucia użytkowników dotyczące użyteczności systemu.

Skala SUS jest prostym, ale skutecznym narzędziem, które pozwala projektantom i badaczom szybko ocenić, jak użytkownicy postrzegają interfejs lub system, co umożliwia identyfikację obszarów do poprawy lub dalszego rozwoju produktu

Korzyści wynikające z zastosowania skali SUS to:

Szybkość oceny: Skala jest krótka i łatwa w wypełnieniu, co umożliwia szybkie uzyskanie informacji zwrotnej od użytkowników.

Uniwersalność: Może być stosowana w różnych kontekstach, od stron internetowych po aplikacje mobilne, oprogramowanie desktopowe czy urządzenia fizyczne.

Porównywalność: Umożliwia porównanie różnych systemów lub interfejsów na podstawie ocen ich użyteczności.

Identyfikacja obszarów do poprawy: Pomaga zidentyfikować konkretne obszary, które wymagają ulepszeń, co prowadzi do doskonalenia użyteczności produktu.