UX Chojrak

ankieta - nagłówek

Co to jest ankieta? O czym warto pamiętać tworząc ankietę?

Czym jest ankieta? Jakich błędów nie popełniać? Dowiesz się z tego artykułu.
Spis treści

Co to jest ankieta?

Ankieta to narzędzie badawcze wykorzystywane w celu zebrania danych od respondentów w sposób zorganizowany i systematyczny. Zazwyczaj składa się z zestawu pytań, które mogą być zamknięte (np. jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, skala ocen) lub otwarte, które respondent musi odpowiedzieć na podstawie swojego doświadczenia, poglądów lub opinii.

Ankiety mogą być używane w różnych dziedzinach, w tym w badaniach społecznych, marketingu, psychologii, edukacji i zdrowiu publicznym. Mogą służyć do zbierania różnorodnych informacji, takich jak preferencje konsumenckie, opinie na temat produktów lub usług, oceny satysfakcji, dane demograficzne i wiele innych.

Główne cele stosowania ankiet to:

  • zbieranie danych,
  • analiza opinii,
  • identyfikacja trendów i wzorców,
  • badanie relacji przyczynowo-skutkowych
  • podejmowanie decyzji na podstawie zebranych informacji.


Ważnymi aspektami ankiet są ich projektowanie, w tym staranne formułowanie pytań, dobór odpowiednich typów pytań, testowanie przed wdrożeniem oraz analiza i interpretacja zebranych danych. Skutecznie zaprojektowana i przeprowadzona ankieta może dostarczyć cennych informacji, które mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji w różnych obszarach życia.

O czym pamiętać przy tworzeniu ankiety?

Ankiety badawcze stanowią istotne narzędzie w zbieraniu danych w różnych dziedzinach, od nauki społecznej po marketing. Jednak ich skuteczność w dużej mierze zależy od ich jakości i właściwego zaplanowania. Tworzenie ankiety wymaga starannego podejścia, aby uniknąć pułapek, które mogą wpłynąć na wiarygodność i wartość zebranych informacji. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty, na które warto zwrócić uwagę przy tworzeniu ankiety badawczej.

1. Określenie celu i pytań badawczych

Pierwszym krokiem jest jasne określenie celu badania oraz pytania badawczego. Zrozumienie, jakie informacje chcemy uzyskać, pomoże w skonstruowaniu odpowiednich pytań i ukierunkowaniu ankiety.

2. Zrozumienie grupy docelowej

Poznanie grupy docelowej jest kluczowe dla skutecznego projektowania ankiety. Warto uwzględnić demografię, poziom wykształcenia, preferencje i inne czynniki, które mogą wpłynąć na sposób interpretacji pytań i odpowiedzi.

3. Stosowanie prostego języka

Unikaj skomplikowanego języka, aby respondent łatwo mógł zrozumieć pytania. Stosuj klarowne sformułowania, które nie zostawiają miejsca na niejednoznaczność.

4. Unikanie pytań sugerujących

Staraj się formułować pytania w sposób neutralny, który nie sugeruje odpowiedzi. Pytania sugestywne mogą prowadzić do zniekształcenia danych, gdy respondenci odpowiadają zgodnie z oczekiwaniami badacza.

5. Unikanie podwójnego negatywu w pytaniach

Unikaj konstruowania pytań zawierających podwójne negatywy, ponieważ mogą one prowadzić do zamieszania i błędnych odpowiedzi.

6. Stosowanie odpowiednich skali

Używaj odpowiednich skali ocen, takich jak skala Likerta, aby umożliwić respondentom wyrażenie swoich opinii w sposób ciągły. Unikaj skali „tak/nie” w przypadkach, gdy odpowiedzi mogą być bardziej złożone.

7. Urozmaicenie typów pytań

Stosuj różnorodne typy pytań, takich jak pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru itp., aby uzyskać bardziej wszechstronne dane i lepiej zrozumieć opinie respondentów.

8. Pytanie tylko o to, co konieczne

Ankieta powinna być jak najkrótsza, aby nie zniechęcać respondentów. Jednak jednocześnie musi zawierać wystarczająco dużo informacji, aby odpowiedzi były wartościowe. Koncentruj się tylko na kwestiach wynikających z celu i pytań badawczych.

9. Unikanie pytań otwartych

Pytania otwarte mogą być czasochłonne w analizie i interpretacji odpowiedzi. Staraj się ograniczyć ich liczbę, aby ułatwić analizę danych. Jeśli konieczne, użyj ich w strategicznych miejscach, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, ale zachowaj umiar.

10. Umieszczanie metryczki na końcu ankiety

Pytania metryczkowe, takie jak te dotyczące demografii respondentów, powinny być umieszczone na końcu ankiety. Pozwoli to na zbieranie najbardziej specyficznych danych po uzyskaniu informacji na temat głównych zagadnień badawczych. Dodatkowo, umieszczenie tych pytań na końcu może zachęcić respondentów do kontynuowania ankiety, gdy już zainwestują czas w udzielanie odpowiedzi na pytania główne.

11. Pilotaż ankiety

Przed uruchomieniem ankiety przeprowadź testy, aby sprawdzić czy wszystkie pytania są jasne i zrozumiałe. Jeśli konieczne, wprowadź poprawki na podstawie uwag testowych.

12. Zapewnienie bezpieczeństwa

Zapewnij anonimowość i poufność odpowiedzi respondentów. Upewnij się, że badanie jest zgodne z zasadami etycznymi i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Podsumowanie

Stworzenie skutecznej ankiety badawczej wymaga uwzględnienia wielu czynników, aby zapewnić zbieranie wartościowych i wiarygodnych danych. Pamiętaj o tych kluczowych aspektach podczas projektowania ankiety, aby osiągnąć pożądane wyniki badawcze.

Kategorie