UX Chojrak

Kalkulator NPS ® – oblicz Net Promoter Score

W skali od 0-10, czy polecił(a)byś nasze usługi swoim znajomym?

Twój wynik NPS

Jak obliczyć NPS?

Powyższy kalkulator służy do obliczania wartości NPS (Net Promoter Score).

Jeśli chcesz skorzystać z kalkulatora:

 • podaj liczbę odpowiedzi dla każdej wartości na skali,
 • odczytaj wynik NPS.
Po prawej stronie (lub na dole w wersji mobile) zobaczysz wynik NPS obliczony wg wzoru. Wynik przedstawia wartość NPS dla podanych odpowiedzi.

Jaki jest wzór na NPS?

Więcej informacji o NPS

Wskaźnik NPS, czyli Net Promoter Score, to jedno z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez firmy do pomiaru satysfakcji klientów. Pomimo tego, że istnieje wiele innych metryk mierzących relacje z klientami, NPS wyróżnia się prostotą i uniwersalnością, co sprawia, że jest niezwykle popularny w biznesie. W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest NPS, dlaczego jest tak istotny oraz jakie korzyści przynosi firmom.

Net Promoter Score (NPS) został wprowadzony przez Freda Reichhelda w 2003 roku jako narzędzie do pomiaru lojalności klientów. Jego głównym celem jest ocena, jak bardzo klienci są skłonni polecić daną firmę innym. Podstawowa idea polega na podzieleniu klientów na trzy grupy:

 1. Promotorzy (Promoters): To osoby, które udzielają najwyższych ocen (zazwyczaj od 9 do 10) i są bardzo zadowolone z produktów lub usług firmy. Są to lojalni klienci, którzy chętnie polecają firmę innym.

 2. Neutralni (Passives): To klienci, którzy przyznają oceny średnie (zazwyczaj 7 lub 8). Są zadowoleni, ale nie są aż tak zaangażowani jak promotorzy. Istnieje ryzyko, że mogą przeskoczyć do konkurencji, jeśli ta zaoferuje coś lepszego.

 3. Krytycy (Detractors): To klienci, którzy udzielają niskich ocen (zazwyczaj od 0 do 6) i są niezadowoleni z doświadczenia związanych z firmą. Mogą negatywnie wpływać na opinię innych potencjalnych klientów.

Wskaźnik NPS jest obliczany poprzez odejmowanie od odsetka promotorów od odsetka krytyków. Wynik mieści się w przedziale od -100 do +100.

NPS jest istotny z kilku powodów:

 1. Prostota i zrozumiałość: NPS oferuje prosty i intuicyjny sposób na pomiar satysfakcji klientów. Jego wynik można łatwo interpretować – im wyższy wynik, tym większa lojalność klientów.

 2. Skupienie na promotorach: NPS skupia się na promotorach, czyli najbardziej lojalnych klientach. To właśnie oni przyczyniają się do pozytywnego wizerunku firmy i jej rozwoju.

 3. Łatwość porównań: Dzięki powszechności NPS, firmy mogą porównywać swoje wyniki z daną branżą lub rynkiem ogólnie. To pozwala zidentyfikować obszary do poprawy.

Wprowadzenie NPS do strategii firmy przynosi wiele korzyści:

 1. Lepsze zrozumienie klientów: NPS wymusza analizę przyczyn niskich ocen i wyszukanie sposobów poprawy.

 2. Szybka reakcja na problemy: Kiedy firma zauważy spadek NPS, może szybko podjąć działania naprawcze, minimalizując straty.

 3. Rozwój lojalności: Skoncentrowanie się na promotorach i ich potrzebach może skutkować zwiększoną lojalnością oraz większą ilością poleceń.

 4. Poprawa produktów/usług: Analiza opinii klientów pozwala dostosować ofertę do ich oczekiwań, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki finansowe.