UX Chojrak

seo- baner artykułu

Czym są SEO i pozycjonowanie?

Było o SEM, to teraz o SEO.
Spis treści

SEO, czyli Search Engine Optimization, jest strategią pozycjonowania stron internetowych w wynikach wyszukiwarek. Warto zaznaczyć, że jest procesem długofalowym a nie jednorazowym działaniem.

Głównym zadaniem SEO jest zwiększenie ruchu na danej stronie, jak również zwiększenie prawdopodobieństwa pozyskania odbiorców, którzy będą naprawdę zainteresowani zawartością witryny. SEO zapewnia więc efekt ruchu na stronie a efekty, które osiągane są przy użyciu narzędzi SEO mają charakter długotrwały. Na wdrożenie działań SEO potrzebny jest określony budżet, którym trudno dysponować w sposób elastyczny.

SEO jest procesem poprawiającym ilość i jakość „ruchu przychodzącego” do pozycjonowanej witryny z wyników organicznych wyszukiwarek.

Analizując angielską definicją SEO warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • SEO to proces koncentrujący się nie tylko na ilości ruchu, ale również na jego jakości,
 • SEO to tak naprawdę różne wyszukiwarki (obrazków, lokalne, tesktowe).

W Polsce określenie SEO bardzo często tłumaczone jest jako pozycjonowanie lub optymalizacja. Niektórzy wręcz stosują te pojęcia zamiennie, inni z kolei pod pojęciem optymalizacji rozumieją wyłącznie działania na samej stronie. 

Jak wynika z dosłownego tłumaczenia skrótu SEO z języka angielskiego jest właśnie optymalizacją stron pod kątem wyszukiwarek internetowych. 

Napisano już, że SEO to działania, które podejmowane są w celu osiągnięcia jak najwyższej pozycji przez daną stronę internetową w organicznych wynikach wyszukiwania dla konkretnych słów kluczowych. Optymalizacja to poszukiwanie najskuteczniejszego dla danej strony zestawu rozwiązań związanych z treścią, kodem strony, linków przychodzących jak również wielu innych czynników, które wpływają na ranking w wyszukiwarce. SEO przyczynia się do zwiększenia szansy na powodzenie kampanii w wynikach organicznych. 

Tak naprawdę trudno stwierdzić dlaczego powszechnie przyjmuje się, że pojęcia SEO i pozycjonowanie traktowane są jak synonimy. Prawdopodobnie wynika to z faktu błędnego tłumaczenia pojęcia SEO z języka angielskiego. Warto jednak podkreślić, że SEO i pozycjonowanie nie są równoważnymi pojęciami.

SEO a pozycjonowanie

seo to nie pozycjonowanie - grafika

Co prawda obydwa terminy dotyczą wyników wyszukiwania i pozycji strony w wyszukiwarkach, ale różnią się działaniami wchodzącymi w ich zakres. 

Zwrot search engine należy rozumieć jako wyszukiwarkę, natomiast pojęcie optimization dotyczy optymalizacji. SEO, w skrócie, oznacza więc optymalizację pod kątem wyszukiwarek, czyli po prostu dostosowanie strony internetowej do jej odpowiedniego postrzegania przez wyszukiwarki internetowe, w taki sposób by strona znalazła się wysoko w rankingach wyszukiwarek. Jedną z najpopularniejszych wyszukiwarek, pod którą często optymalizuje się strony internetowe, jest Google.

Optymalizacja stron przeprowadzana jest w kilku różnych obszarach. Przede wszystkim wprowadzane są zmiany w treści, które widoczne są dla internautów. Zmiany te wprowadza się pod kątem zamieszczania słów kluczowych, za sprawą których użytkownicy zostają przekierowani na daną stronę. Po drugie działania dotyczące optymalizacji związane są również z wprowadzeniem zmian w kodzie witryny i nie mają one bezpośredniego wpływu na jej wygląd. Ponadto optymalizowany jest profil linków przychodzących, zwykle poprzez bazowanie na analizie działań konkurencji. 

Pozycjonowanie strony z kolei, to proces, składający się z działań mających spowodować na danej stronie internetowej osiągnięcie jak najwyższej i stabilnej pozycji w wyszukiwarkach po wpisaniu konkretnej frazy, w tym także wspomnianej optymalizacji. Proces pozycjonowania jest ściśle zależny od procesu optymalizacji, która umożliwia dostosowanie treści oraz wielu innych elementów strony internetowej, do tego, aby była ona możliwie najbardziej widoczna dla robotów wyszukiwarki. 

SEO nie jest więc stricte pozycjonowaniem, ale SEO zawiera się w nim. Oznacza to, że pozycjonowanie jest pojęciem zdecydowanie szerszym. Można stwierdzić, że SEO jest narzędziem, dzięki któremu osiąga się cele pozycjonowania. Przyczynia się ono do udoskonalania tak serwisu jak i jego otoczenia

Co wchodzi w skład SEO

Traktowanie SEO i pozycjonowania jako synonimów prawdopodobnie spowodowane jest takim samym celem, który stawiany jest zarówno działaniom SEO, jak i pozycjonowania, czyli osiągnięciu wysokiej i stabilnej pozycji w wynikach wyszukiwania przez wyszukiwarki.

Należy uwzględnić, że na proces SEO składają się działania takie jak:

 • optymalizacja treści,
 • optymalizacja kodu i struktury,
 • optymalizacja profilu linkowego.

W zakresie optymalizacji treści należy wykonać czynności takie, jak:

 • zamieszczanie unikalnej treści, która odpowiada tematyce strony i zawiera słowa kluczowe,
 • wyróżnianie treści dzięki zastosowaniu hierarchii nagłówków, pogrubienia, podkreślenia czy pochylenia,
 • zbudowanie odpowiedniego menu strony, treści serwisu oraz pozostałych elementów przyczyniających się do wewnętrznego linkowania serwisu.

W ramach optymalizacji kodu i struktury strony zalicza się czynności takie, jak:

 • dostosowywanie witryny do standardów W3C , które określają wytyczne tworzenia stron w taki sposób, aby w poprawnie wyświetlały się użytkownikom i dostępne były na różnych urządzeniach, 
 • poprawa szybkości ładowania witryny uzyskiwana dzięki zmniejszaniu objętości kodu, zmniejszaniu ilości wczytywanych plików oraz optymalizację obrazów,
 • umożliwienie wyszukiwarkom wyszukiwanie strony przede wszystkim dzięki zastosowaniu odpowiedniej hierarchii nagłówków (h1, h2, h3), metatagów oraz przyjaznych adresów URL.

W zakresie optymalizacji profilu linków przychodzących należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • parametry jakościowe strony internetowej jak również linków przychodzących (można wykorzystać metryki proponowane przez Ahrefs czy Majestic ),
 • ilość linków oraz domen, z których pochodzą,
 • ilość oraz proporcje pomiędzy linkami z kotwicami na słowa kluczowe jak również innymi rodzajami kotwic,
 • proporcje pomiędzy linkami dofollow i nofollow ,
 • umiejscowienie linków jak również adresy URL, do których prowadzą linki na stronie internetowej.

Pozycjonowanie stron zawiera w sobie SEO oraz cały szereg działań zmierzających do podniesienia strony w rankingach wyszukiwarki. 

W zakresie tych działań należy wymienić między innymi: link building, content marketing, analitykę internetową .

Link building

Link building oznacza „linkowanie” i, podobnie jak SEO, jest procesem działań, a nie pojedynczym działaniem. „Linkowanie” ma na celu motywowanie internautów do udostępnień oraz cytowania danej witryny internetowej na innych witrynach, portalach i serwisach. „Linkowanie” ma również za zadanie pozyskiwanie użytkowników będących zainteresowanymi tematyką prowadzonej witryny. Jest to o tyle istotne, że zaangażowani internauci są zdecydowanie cenniejsi, gdyż sami z siebie polecają daną stronę swoim znajomym.

Content marketing

W związku z powyższym niezwykle istotny jest kolejny element pozycjonowania, mianowicie content marketing, nazywany również marketingiem treści. Polega na stworzeniu wartościowej dla użytkownika treści oraz jej promowaniu, w celu pozyskania kolejnych klientów. Treści reklamowe w content marketingu mogą być tekstem, obrazem, infografiką czy filmem.

Analityka webowa

Aby pozycjonowanie było efektywne, konieczne jest systematyczne dokonywanie pomiarów osiąganych efektów i na ich podstawie wprowadzaniu zmian. Działania te noszą nazwę analityki internetowej.

Wracając do długofalowego procesu jakim jest SEO należy podkreślić, że na pierwsze efekty optymalizacji niekiedy trzeba poczekać kilka tygodni, a w niektórych przypadkach nawet miesięcy. Dużą niedogodność w tym zakresie może stanowić brak klarownych standardów ze strony Google, co może powodować niejasności w zakresie dozwolonych i efektywnych praktyk.

Technologia webowa

Kluczową kwestią przy optymalizacji serwisu pod kątem pozycjonowania jest jego organizacja kodu i sposób zarządzania treścią. Obecnie na rynku istnieje wiele skryptów, umożliwiających właścicielom serwisów szybki i efektywny sposób zarządzania zawartością strony. Każdy z nich ma swoje wady i zalety, a co za tym idzie różne kwestie wymagające poprawy podczas działań związanych SEO. Jednymi z nich, dostępnymi na rynku polskim, są: Shoper, PrestaShop i Magento (wśród sklepów internetowych), ale również WordPress czy Joomla (wśród stron usługowych).

Problemem przy pozycjonowaniu są również serwisy, które wykonane zostały całkowicie w technologii Flash. Technologia ta jest nieprzyjazna wyszukiwarkom, a pozycjonowanie tego typu serwisów wymaga wielu dodatkowych zabiegów.

SEO to proces

SEO jest procesem mającym na celu osiągnięcie przez witrynę internetową możliwie najwyższych pozycji w organicznych wynikach wyszukiwania. Efekty tego procesu uzależnione są jednak od systematycznego wypełniania warunków funkcjonowania algorytmu danej przeglądarki .  .

Zajmowanie pierwszych miejsc na listach wyszukiwania przyczynia się do zwiększenia liczby odwiedzin danej strony, a co za tym idzie, zwiększenie popularności marki. Z kolei zwiększenie popularności marki może przełożyć się na zwiększenie dochodu ze sprzedaży usług lub produktów.

Można powiedzieć, że SEO jest strategią marketingu internetowego, próbującą przewidywać „zachowania” wyszukiwarki internetowej, badającą zapytania użytkowników oraz słowa kluczowe. Optymalizacja strony internetowej uwzględnia opracowywanie unikalnych treści oraz edycję kodu witryny. Wszystko to ma na celu zwiększenie jej znaczenia dla wybranych słów kluczowych, jak również likwidację przeszkód w indeksowaniu strony przez wyszukiwarki.

Podsumowując, wg definicji popularnej w Polsce SEO się na dwie podgrupy. Pierwszą jest opisana powyżej optymalizacja, czyli działania on-site. Obejmuje ona swoim zasięgiem procesy, których celem jest poprawa elementów strony zarówno w odniesieniu do użytkowników, jak też wyszukiwarek. Procesy te polegają przede wszystkim na dostosowywaniu witryny do aktualnych wytycznych jakościowych wyszukiwarek. SEO wybranej witryny odnosi się zarówno do usprawniania technicznego, modyfikacji kodu witryny jak również dostosowywanie treści, które widoczne są dla użytkowników.

W ostatnich latach na znaczeniu zyskała jakość odnośników, która odgrywa istotniejszą rolę niż ich liczba. Decydującą rolę ma również reputacja oraz zaufanie, czyli tzw. Trust Rank witryn, z których pochodzą linki do pozycjonowanej strony. Istotne znaczenie posiadają również powiązania tematyczne z pozycjonowaną witryną.

Należy podkreślić, że SEO od momentu powstania nieustannie się rozwija. W początkowej fazie wykorzystywało do swoich celów działania takie, jak „upychanie” słów kluczowych na stronie, czyli stosowano tzw. keyword stuffing oraz masowo pozyskiwano płatne linki. Pracownicy wyszukiwarek po identyfikacji tego typu anomalii rozpoczęli proces wdrażania wyspecjalizowanych algorytmów, zwalczających tego rodzaju niedozwolone praktyki. W konsekwencji, ich bardzo częste stosowanie powoduje nałożenie sankcji na witrynę w postaci wykluczenia jej z indeksu.

Obecnie SEO jest o wiele bardziej skomplikowanym procesem, który dla uzyskania pożądanych efektów powinien obejmować obszary takie jak content marketing, social media marketing i optymalizację pod smartfony i tablety.

Podsumowanie

Obecnie SEO jest o wiele bardziej skomplikowanym procesem, który dla uzyskania pożądanych efektów powinien obejmować obszary takie jak content marketing, social media marketing i optymalizację pod smartfony i tablety.

Zorganizowanie działań, których celem jest poprawa rankingu witryny w
wyszukiwarkach powinno być dobrze przemyślanym procesem przez jej właściciela lub
specjalisty ds. pozycjonowania. 

Źle obrana strategia może przynieść za sobą „przeoptymalizowanie” witryny. W związku z tym należy więc pamiętać, że „upychanie” słów-kluczy wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe nie należy do dobrych praktyk. Zarówno treść jak i nagłówki czy metatagi powinny być ułożone w sposób, który stworzy logiczną całość, przy zachowaniu sensu zdań i poprawności gramatycznej. Podejście to pozwoli na pozytywny odbiór strony przez użytkowników, dla których ma ona być czytelna i zachęcająca do pozostania na niej. Innym sposobem uniknięcia „przeoptymalizowania” może być m.in. powierzenie przygotowania tekstów profesjonalnym copywriterom, jak również podjęcie współpracy z agencją marketingową, której zadaniem będzie zadbanie o kwestie SEO, w taki sposób aby podjęte działania przyczyniły się do pozycjonowania strony. 

W związku z tym, że SEO jest długotrwałym procesem, działania powinny być prowadzone kompleksowo. Efekty tych działań mogą być widoczne nawet po dłuższym czasie. Dostosowywanie do wymogów wyszukiwarki powinno odbywać się przy użyciu technik, które zgodne są z aktualnym działaniem algorytmów wyszukiwarek, na bieżąco aktualizowanych. Przy uwzględnieniu aktualizacji algorytmów i zmian dążących do poprawy witryny w rankingu, optymalizacja strony może zostać przeprowadzona w każdej chwili, jednakże najłatwiejsze jest przeprowadzenie jej w momencie tworzenia. Algorytmy mają również za zadanie czuwanie nad poprawnością pozostałych czynności, które wchodzą w skład pozycjonowania strony. 

Należy zaznaczyć, że odpowiednie i dobrze wdrożone działania SEO pozwolą na odniesienie konkretnych korzyści przez właścicieli serwisów, tj. zwiększenie ruchu na stronie, zwiększenie rozpoznawalności strony wśród potencjalnych klientów, zwiększenie sprzedaży firmy

Kategorie