UX Chojrak

Analiza zachowania w Hotjar i Clarity

Wdrażam narzędzia takie jak Hotjar, Microsoft Clarity czy Crazy Egg. Analizuję mapy ciepła (click mapy, scroll mapy) oraz nagrania z odwiedzin użytkowników na Twojej stronie. 

Analiza zachowania - jak przebiega?

Instalujemy narzędzie i zbieramy dane

Wdrażamy narzędzie służące do generowania map ciepła oraz rejestrowania nagrań z odwiedzin Twoich użytkowników.

Określamy próbę nagrań do przejrzenia

Decydujemy się, jaką próbę nagrań chcemy przejrzeć i na jakie obszary strony chcemy zwrócić największą uwagę.

Wyciągamy wnioski z obserwacji

Analizujemy otrzymane dane i szukamy schematów zachowania użytkowników.

Analiza zachowania użytkowników - FAQ

Raport z analizy, który będzie zawierał moje dalsze rekomendacje.

To zależy, czy masz już zainstalowane narzędzie zbierające odpowiednie dane. Jeżeli je posiadasz, to standardowa analiza potrwa od tygodnia do dwóch tygodni.

Jeżeli nie posiadasz kodu śledzącego, będziemy musieli go wdrożyć i poczekać na zebranie danych. W takiej sytuacji rozliczamy się dwuetapowo – za wdrożenie kodu śledzącego (jeżeli chcesz, żebym ja się tym zajął) i za przeprowadzenie analizy zachowania użytkowników.

Mogę zająć się rejestracją konta oraz wdrożeniem kodu śledzącego wybranego programu do analizy zachowania na Twojej stronie.